top of page

"יצירתיות היא היכולת להיות מסוגל לראות מה שאחרים ראו, ולחשוב את מה שאיש מהם לא חשב, כדי לעשות את מה שאף אחד אחר עדיין לא עשה."

-ד"ר יניב זייד-

bottom of page